Welsh Mountain Zoo | Adar Dŵr

Adar Dŵr

Anseriformes


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae'r term 'Adar Dŵr' yn cynnwys nifer o rywogaethau sydd i’w canfod fel arfer yn byw mewn dŵr a gwlyptiroedd. Yn gyffredinol adar o faint canolig i fawr yw’r rhain gyda gyddfau hir a phigau byrion, ac mae'r teulu’r Adar Dŵr yn cynnwys Gwyddau, Hwyaid, Elyrch, Hwyaid Gwyllt a mwy.

Cynefin Brodorol →

I’w cael ar bob cyfandir ac eithrio Antarctica

Cynefin naturiol  →

Ger cyrff o ddŵr

Deiet  →

Grawn, molysgiaid, pryfed a defnyddiau planhigion

Disgwyliad Oes  →

5 i 10 oed ar gyfartaledd

Bridio  →

Bridio ger dŵr/pyllau

Enw'r grwp  →

Haid

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Hela, ffactorau amgylcheddol a newid hinsawdd

Ffaith Ddifyr

Mae rhywogaethau o hwyaid i’w cael drwy’r byd i gyd ar bob cyfandir ar wahân i Antarctica.

Gwefan gan FutureStudios