Welsh Mountain Zoo | Yr Afr Fynydd Gymreig

Yr Afr Fynydd Gymreig

Capra hircus


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae Geifr Mynydd Cymreig Eryri yn crwydro'n rhydd mewn rhannau penodol o'r ardal gan gynnwys y Glyderau, Beddgelert, y Moelwynion, y Rhinogydd, Rhobell Fawr, Cadair Idris a Chraig yr Aderyn. Nid yw'r amrywogaeth frodorol hon o afr yn dod yn wreiddiol o'r ardal ond yn hytrach yn fferal ac unai wedi eu cyflwyno'n fwriadol i’r gwyllt neu’n eifr dof wedi dianc i’r gwyllt rai cannoedd o flynyddoedd yn ôl.

Cynefin Brodorol →

Cyflwynwyd y rhywogaeth i’r DU – i’w chael ar fynyddoedd Eryri

Cynefin naturiol  →

Tir prysg, coedwigoedd, ardaloedd creigiog a gwelltiroedd

Deiet  →

Llysysol: planhigion, dail a blodau

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: tua 16 mlynedd. Mewn sw: 16 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: tua 148 - 152 diwrnod 1 - 3 myn gafr

Enw'r grwp  →

Gyr

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin

Ffaith Ddifyr

Gelwir Gafr Fynydd Gymreig fanw yn afr, y gwryw yn fwch gafr, a’r ifanc yn fyn gafr .

Gwefan gan FutureStudios