Welsh Mountain Zoo | Grwpiau Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar

Grwpiau Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar

Amser stori am anifeiliaid: Darllenir llyfr stori am anifeiliaid i’r grwpiau, sy'n golygu y gellir cyffwrdd a thrin amrywiaeth o arteffactau sy’n gysylltiedig â'r stori.

Ffwr, plu a chen: Bydd grwpiau yn dysgu am gotiau gwahanol anifeiliaid a'r hyn sy’n eu gwneud yn wahanol. Mae hyn mewn ffordd yn gyflwyniad i ddosbarthiadau anifeiliaid. Bydd grwpiau'n gallu trin ystod o arteffactau sy'n ymwneud â'r sesiwn.

Sesiynau wedi’u teilwra: Gellir trefnu sesiynau i ategu'r dysgu sy'n digwydd yn y feithrinfa. Fel arall, gall y staff addysg lunio sesiwn hwyliog ac addysgiadol gan ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael o fewn Canolfan WILD.

Gwefan gan FutureStudios