Welsh Mountain Zoo | Prisiau Grwpiau ac Ysgolion

Prisiau Grwpiau ac Ysgolion

Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ. Er mwyn cael y manylion diweddaraf am y mesurau diogelwch sydd ar waith cliciwch yma.

Prisiau Grwpiau

Oedolion£13.75
Plant | Myfyrwyr£9.90
Henoed£9.90


Group Booking Form

Group Risk Assessment

Gwefan gan FutureStudios