Welsh Mountain Zoo | Cyfnod Allweddol 4 ac Addysg Bellach

Cyfnod Allweddol 4 ac Addysg Bellach

Hanes y Sŵ: Dysgu am hanes y Sŵ, sut y mae wedi datblygu dros y blynyddoedd a pha gynlluniau sydd ar gyfer y dyfodol.

Ymddygiad anifeiliaid: Cyflwyniad i ymddygiad, arsylwadau a chyfoethogi anifeiliaid.

Cadwraeth: Mae’r myfyrwyr yn cael eu dysgu am bwysigrwydd Sŵau mewn perthynas ag ymdrechion cadwraethol hanfodol, sut y mae Sŵau wedi atal difodiant gwahanol rywogaethau. Mae'r sesiwn hon hefyd yn edrych ar Ddeddfwriaeth Sŵau.

Cyfleoedd gwaith cwrs: Cyfle i gwblhau gwaith cwrs mewn lleoliad gwahanol. Byddai’n addas ar gyfer y rhai sy'n cwblhau gwaith mewn meysydd gwyddonol.

Gwefan gan FutureStudios