Welsh Mountain Zoo | Myfyrwyr ymchwil

Myfyrwyr ymchwil

Rydym yn awyddus i weithio gydag ymchwilwyr a gwyddonwyr i gynorthwyo mynediad i'n casgliadau fel y gall y Sŵ chwarae ei rhan wrth ehangu gwybodaeth dyn o’r byd naturiol.


Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ. Er mwyn cael y manylion diweddaraf am y mesurau diogelwch sydd ar waith cliciwch yma.

Gall myfyrwyr Prifysgol ac Addysg Bellach ddefnyddio’r cyfleusterau yn y Sŵ er mwyn gwneud Prosiectau Anrhydedd, a gwaith ymchwil ar gyfer graddau uwch. Mae’r Sŵ Fynydd Gymreig hefyd yn cynnig cymorth rheolaidd i brosiectau ymchwil mewn rhannau eraill o’r byd.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’n Rheolwr Addysg - education@welshmountainzoo.org

Gwefan gan FutureStudios