Welsh Mountain Zoo | Ciper am ddiwrnod

Ciper am ddiwrnod

Ydych chi’n barod am antur go iawn? Dewch yn un o giperiaid y Sŵ am ddiwrnod!


Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ. Er mwyn cael y manylion diweddaraf am y mesurau diogelwch sydd ar waith cliciwch yma.

Am ddiwrnod cyfan byddwch yn camu i esgidiau un o giperiaid y Sŵ, byddwch yn cael profiad o’r holl bethau y mae ein Ciperiaid yn eu gwneud bob dydd. O garthu ffaldiau a bwydo anifeiliaid, i ofalu amdanynt a’u meithrin. Mae’n brofiad cwbl unigryw.

Mae'r diwrnod yn cynnwys cinio, crys-t a phecyn o nwyddau, yn ogystal â thystysgrif bwrpasol yn dathlu eich diwrnod arbennig.

Cam 1

Cyfranogwr 1Cam 2

Archeb


Cam 3

Contact Information


Gwefan gan FutureStudios