Welsh Mountain Zoo | Ciper am ddiwrnod

Ciper am ddiwrnod

Ydych chi’n barod am antur go iawn? Dewch yn un o giperiaid y Sŵ am ddiwrnod!


Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ. Er mwyn cael y manylion diweddaraf am y mesurau diogelwch sydd ar waith cliciwch yma.

Am ddiwrnod cyfan byddwch yn camu i esgidiau un o giperiaid y Sŵ, byddwch yn cael profiad o’r holl bethau y mae ein Ciperiaid yn eu gwneud bob dydd. O garthu ffaldiau a bwydo anifeiliaid, i ofalu amdanynt a’u meithrin. Mae’n brofiad cwbl unigryw.

Mae'r diwrnod yn cynnwys cinio, crys-t a phecyn o nwyddau, yn ogystal â thystysgrif bwrpasol yn dathlu eich diwrnod arbennig.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’n Cydgysylltydd Cyfarfod Anifeiliaid yn marketing@welshmountainzoo.org

*Please note that during busy periods, Animal Experiences can take up to 7 working days to be processed, therefore we ask you to bear with us. The last posting date has now been. Any Animal Experiences coming through will now be processed in the new year.

Cam 1

Cyfranogwr 1Cam 2

Archeb


Cam 3

Contact Information


Gwefan gan FutureStudios