Welsh Mountain Zoo | Meithrin tîm

Meithrin tîm

Beth am wneud eich diwrnod meithrin tîm nesaf yn dra arbennig gyda ni yma yn y Sŵ Fynydd Gymreig. Cyfle i wella ac i ysgogi synhwyrau eich staff drwy ddewis lleoliad unigryw y Sŵ a chreu diwrnod pwrpasol sy’n canolbwyntio ar ein hanifeiliaid rhyfeddol, mewn amgylchedd ymlaciol.


Gallwn eich helpu i ddatblygu pecyn wedi'i deilwra'n arbennig a fydd yn helpu i amlygu nodweddion gorau eich tîm! Felly, tra bydd eich cydweithwyr yn brysur yn dysgu sut i gyfathrebu'n fwy effeithiol, manteisiwch ar y cyfle i gysylltu â’u creadigrwydd mewnol neu i fireinio sgiliau trafod a chynllunio gyda chymorth ein gweithgareddau cynlluniedig. Bydd hyn i gyd yn digwydd tra byddant yn mwynhau diwrnod ysbrydoledig yn ddigon pell o’r swyddfa.

Mae pecynnau diwrnod llawn rhwng 10am a 4pm ac yn cynnwys:

 • Mynediad am ddiwrnod cyfan i’r Sŵ Fynydd Gymreig
 • Bap brecwast a Diod Boeth
 • Pecyn Cinio neu Bwffe ar gael
 • Gweithgareddau tîm yn y bore a’r prynhawn, yn cynnwys cwisiau a heriau tîm
 • Gweithgareddau Cyfoethogi gyda’r Anfeiliaid
 • Sesiynau Bwydo Anifeiliaid
 • Taith dywysedig o amgylch y Sŵ
 • Pecyn nwyddau i fynd adref gyda chi
 • Tynnu llun a’i anfon drwy e-bost
  Gwefan gan FutureStudios