Welsh Mountain Zoo | Cyrsiau Ffotograffiaeth Gwyllt

Cyrsiau Ffotograffiaeth Gwyllt

GWEITHDAI FFOTOGRAFFIAETH ANFEILIAID GWYLLT YN Y SŴ!


Mae ein gweithdy ffotograffiaeth anifeiliaid yn ffordd ardderchog o hogi eich sgiliau a mwynhau rhai o’r anifeiliaid anhygoel sydd gennym yma yn y Sŵ Fynydd Gymreig – Sŵ Genedlaethol Cymru.

Beth am gael diwrnod bythgofiadwy yn dysgu sut i dynnu lluniau gwell o’r anifeiliaid trawiadol yma yn y Sŵ ac ar yr un pryd dod i ddeall sut i gael y gorau o’ch camera.

Mae’r gweithdai hyn sy’n para diwrnod yn cael eu cynnal gan y ffotograffydd proffesiynol, Shaun Wilson, (https://www.facebook.com/ShaunWilsonPhotography/) ac maent yn cyfuno sesiwn diwtorial sy’n cynnwys 1 awr yn trafod hanfodion ffotograffiaeth ac yna byddwch yn treulio amser yn ymarfer mewn lleoliad naturiol anhygoel.

 • Dyddiadau’r gweithdy: 11 Awst a 22 Medi
 • Hyd: 10am – 4pm
 • Rhaid bod yn 16 oed o leiaf (rhaid i rai rhwng 16 a 17 oed fod yng nghwmni oedolyn)

Bydd digon o gyfleoedd i orffwys yn ystod y dydd, ond rhaid nodi y bydd rhywfaint o waith cerdded bryniau gweddol serth oherwydd tirwedd y safle.

Beth sy’n gynwysedig yn y pris:

 • Pris mynediad i’r Sŵ am y diwrnod
 • Gweithdy undydd yng nghwmni ffotograffydd proffesiynol
 • Cinio a diod ysgafn
 • Tystysgrif i ddangos eich bod wedi cwblhau’r cwrs


Nodwch y canlynol:

 • Bydd angen camera (gan na fydd rhai ar gael i’w llogi ar y diwrnod)
 • Caniateir ‘monopodau’ yn unig (ni chaniateir trybeddau (tripods)
 • Bydd rhaid cael o leiaf 6 o bobl er mwyn gallu cynnal y gweithdy
 • Mwyafrif o 10 o bobl ar gyfer pob gweithdyGwefan gan FutureStudios