Welsh Mountain Zoo | Red Panda Path

Newyddion

Red Panda Path

LLWYBR WEDI’I GAU – AR Y MAP RHWNG 30 A 31 - PATHWAY CLOSURE – BETWEEN 30 & 31 ON MAP


Os gwelwch yn dda derbynwch ein ymddiheuriadau am bod y llwybr wedi’i gau tra bod gwaith adnewyddu yn cymryd lle ar gyfer y Prosiect Ffordd Sidan ac ein cartref Llewpardiaid Eira newydd.

Yn ystod yr amser yma gallwch weld y Lemyriaid a’r Dyfrgwn o’r llwybr sy’n mynd lawr o Fyd Y Tsimpansi. Gall gael hyd i fynediad dros dro ar gyfer pramiau a chadeiriau gwthio ar y llwybr gwaelod sydd yn dod oddi ar yr allanfa (os gwelwch yn dda nodwch bod y llwybr wedi ei ffurfio o dirwedd graean).

Os gwelwch yn dda edrychwch ar y map ar gyfer safeloedd eraill i weld y Lemyriaid a’r Dyfrgwn.

Mae’r Panda Coch wedi cael eu symud dros dro hefyd yn ystod y gwaith yma a gallwch gael hyd iddynt tu ôl i’r Ganolfan GWYLLT – rhif 14 ar eich map.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster achoswyd yr hyn a mi rydym yn gwerthfawrogi eich dealltwriaeth yn ystod y gwaith yma.

Am fwy o wybodaeth ar y Prosiect Ffordd Sidan os gwelwch yn dda gwelwch:

https://welshmountainzoo.org/conservation/conservation-projects


Please accept our apologies for the current pathway closure whilst renovation works are taking place for the Silk Road Project and our new Snow Leopard enclosure.

During this time the Lemurs and Otters can be viewed from the pathway leading down from Chimpanzee World. Temporary access for prams and wheelchairs can also be found on the bottom pathway just off the exit drive (please note the pathway is formed from a gravel terrain).

Please consult your map for alternative viewing points into the Lemur and Otter enclosures.

The Red Pandas have also been temporarily moved during these works and can be found behind the WILD Centre – no.14 on your map.

We apologise for any inconvenience caused and appreciate your understanding during these works.

For further information on the Silk Road Project please see:

https://welshmountainzoo.org/conservation/conservation-projects

Gwefan gan FutureStudios