Welsh Mountain Zoo | Zoo Closed - 09 March 2023

Newyddion

Zoo Closed - 09 March 2023

In the interest of visitor safety, the Zoo is closed today, Thursday 9th March 2023, due to adverse weather conditions.

In the interest of visitor safety, the Zoo is closed today, Thursday 9th March 2023, due to adverse weather conditions.

All of our animals are safe and well and are being cared for by our dedicated team.

If you have pre-booked tickets our team will be in touch.

We sincerely apologise for any inconvenience caused and thank you for your understanding.

_________________________________________________________________________________________________________________

Cyhoeddiad cau:

Er budd Diogelwch Ymwelwyr, mae'r SŴ wedi cau heddiw oherwydd tywydd garw.

MAE EIN ANIFEILIAID I GYD YN DDIOGEL AC YN IACH AC YN DERBYN GOFAL GWYCH GAN EIN TÎM YMRODDGAR.

OS YDYCH WEDI ARCHEBU TOCYNNAU O FLAEN LLAW MI FYDD EIN TÎM YN CYSYLLTU Â CHI.

YMDDIHEURWN AM UNRHYW ANGHYFLEUSTER A ACHOSWYD A RYDYM YN DIOLCH IDDYCH AM EICH DEALLTWRIAETH.

Gwefan gan FutureStudios