Welsh Mountain Zoo | Aelodaeth

Aelodaeth

Croeso i’r teulu!


Drwy ddod yn aelod o’r Sŵ, rydym yn eich croesawu fel un o’r teulu.

Mae aelodaeth y Sŵ yn cynnig llawer o fanteision arbennig a mynediad diderfyn i'r sŵ drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys:

  • Mynediad diderfyn yn ddi-dâl (yn ystod oriau agor)
  • Teithiau Tywysedig Arbennig
  • Darlithoedd
  • Digwyddiadau Cymdeithasol

  Yr anrheg orau posibl. Mae aelodaeth 12-mis y Sŵ yn anrheg ragorol i rai o bob oedran sy’n mwynhau ymweld â Sŵau.

  For further information write to: ZSW Association c/o Welsh Mountain Zoo, Colwyn Bay, North Wales LL28 5UY or email: zswa@welshmountainzoo.org

  Gwefan gan FutureStudios