Welsh Mountain Zoo | Dod o hyd i ni

Dod o hyd i ni

Dyma un o brif atyniadau Gogledd Cymru, os ydych yn chwilio am bethau i’w gwneud neu leoedd i fynd iddynt pan fyddwch ar eich gwyliau neu pan fyddwch yn ymweld ag Eryri, yr arfordir, Caer neu Ogledd Orllewin Cymru.


Taith 3 munud yn unig o briffordd A55 – ewch allan yng nghyfnewidfa Llandrillo-yn-Rhos (Cyffordd 20) - mae’r Sŵ yn cael ei harwyddo oddi yma. Taith 30 munud o Fangor, 40 munud o Gaernarfon, 60 munud o Wrecsam, 60 munud o Gaer, 80 munud o Lerpwl, 90 munud o Fanceinion.

Os ydych chi’n bwriadu mynd i’r Sŵ Fynydd Gymreig ar y bws, cliciwch y ddolen ganlynol i gael manylion llwybrau ac amseroedd bysiau, drwy gydol y flwyddyn. http://www.arrivabus.co.uk

Os ydych chi’n bwriadu cymryd y trên i fynd i’r Sŵ Fynydd Gymreig, cliciwch y ddolen ganlynol i gael manylion llwybrau ac amseroedd, drwy gydol y flwyddyn http://www.nationalrail.co.uk/

Bydd gwasanaeth Bws Mini Di-dâl y Sŵ o orsaf reilffordd Bae Colwyn yn dechrau ar 6 Ebrill 2019 ac yn rhedeg tan 8 Medi 2019. Bydd y daith gyntaf o’r orsaf yn cychwyn am 10:00am ac yn rhedeg yn ddi-dor drwy gydol y dydd. Ni ddylech orfod disgwyl mwy nag 20 munud am y bws mini. Bydd y daith olaf i lawr o’r Sŵ yn gadael ychydig cyn 4:45pm. Os ydych yn trefnu ymweliad grŵp ac yn dymuno defnyddio gwasanaeth y bws mini cysylltwch â Swyddfa’r Sŵ yn gyntaf: 01492 532938 a phwyswch 3 pan fydd y gwasanaeth ateb galwadau yn cychwyn.

Your Next Next Family Destination: Wales

Wales is a country full of magical castles and natural wonders just waiting to be discovered. Once the mystical land of fire-breathing dragons, Wales is the ideal location for a good value family holiday full of experience and activities for all ages.

Gwefan gan FutureStudios