Welsh Mountain Zoo | Amseroedd Agor a Phrisiau

Amseroedd Agor a Phrisiau

Amseroedd Agor

DyddiadauAmseroeddDerbyn diwethaf
31 Mawrth 2024 – 26 Hydref 20249:30am - 6pm4.50pm
27 Hydref 2024 – 30 Tachwedd 20249.30am - 5pm3.50pm
1 Rhagfyr 2024 – 31 Ionawr 20259:30am - 4.30pm3.20pm
1 Chwefror 2025 – 29 Mawrth 20259:30am - 5pm3.50pm


Prisiau Mynediad

Math o DocynPris Ar-leinPris Safonol
Oedolyn (16+ oed)£16.56 | £18.23*£18.40 | £20.25*
Plentyn (3-15 oed) | Myfyriwr£12.47 | £13.73*£13.85 | £15.25*
Henoed£14.63 | £16.11*£16.25 | £17.90*
Teulu (2 oedolyn & 2 plentyn NEU 1 oedolyn & 3 plentyn)£51.93 | £57.15*£57.70 | £63.50*
Plant dan 3 oed | Defnyddwyr Cadair OlwynAM DDIMAM DDIM
Pobl Anabl | Gofalwyr£9.23£10.25


* Pris yn cynnwys Rhodd Cymorth

Prisiau Grwp

Oedolyn (16+ oed)£15.15
Plentyn (3-15 oed) | Myfyriwr£10.90
Henoed£10.90


Please click here to view our Group Booking page.

Please click here to view our Membership page.

Gwefan gan FutureStudios