Welsh Mountain Zoo | Amseroedd Agor a Phrisiau

Amseroedd Agor a Phrisiau

Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ. Er mwyn cael y manylion diweddaraf am y mesurau diogelwch sydd ar waith cliciwch yma.

Amseroedd Agor

DyddiadauAmseroeddDerbyn diwethaf
1 Rhagfyr 2021 – 31 Ionawr 20229:30am - 4.30pm3.20pm
1 Chwefror 2022 – 26 Mawrth 20229:30am - 5pm3.50pm
27 Mawrth 2022 – 29 Hydref 20229:30am - 6pm4.50pm
30 Hydref 2022 – 30 Tachwedd 20229.30am - 5pm3.50pm


Prisiau Mynediad (Tachwedd 18fed - Ionawr 5ed)

Math o DocynPris Ar-leinPris Safonol
Oedolyn (16+ oed)£6.53 | £6.87*£7.19 | £7.57*
Plentyn (3-15 oed) | Myfyriwr£4.91 | £5.17*£5.41 | £5.70*
Henoed£5.77 | £6.07*£6.36 | £6.70*
Teulu (2 oedolyn & 2 plentyn NEU 1 oedolyn & 3 plentyn)£20.56 | £21.65*£22.63 | £23.82*
Plant dan 3 oed | Defnyddwyr Cadair OlwynAM DDIMAM DDIM
Pobl Anabl | Gofalwyr£3.63£3.63


Prisiau Mynediad

Math o DocynPris Ar-leinPris Safonol
Oedolyn (16+ oed)£13.08 | £14.39*£13.75 | £15.15*
Plentyn (3-15 oed) | Myfyriwr£9.83 | £10.83*£10.35 | £11.40*
Henoed£11.54 | £12.71*£12.15 | £13.40*
Teulu£43.30£47.65
Plant dan 3 oed | Defnyddwyr Cadair OlwynAM DDIMAM DDIM
Pobl Anabl | Gofalwyr£7.26£7.65


Os gwelwch yn dda nodwch bod y Telerau a’r Amodau yma yn cyd-fynd â’r Cynnig Hanner Pris Gaeaf:
- Ddim yn ddilys hefo unrhyw gynnig arall. (fel Taleb Deg Prif Atyniad Cymru)
- Nad yw’n bosib prynnu Tocynnau Rhodd am y prisiau hyn.


* Pris yn cynnwys Rhodd Cymorth

Prisiau Grwp

Oedolyn (16+ oed)£11.35
Plentyn (3-15 oed) | Myfyriwr£8.15
Henoed£8.15


Please click here to view our Group Booking page.

Prisiau Aelodaeth Flynyddol Cyd-gymdeithas CSC

Oedolyn (16+ oed)£45.00
Plant a Myfyrwyr£33.00
Henoed£37.00
Teulu - Oedolyn£41.00
Teulu - Plentyn£30.00
Teulu - Henoed£35.00


Please click here to view our Membership page.

Gwefan gan FutureStudios