Welsh Mountain Zoo | Amseroedd Agor a Phrisiau

Amseroedd Agor a Phrisiau

Amseroedd Agor

DyddiadauAmseroeddDerbyn diwethaf
1 Rhagfyr 2023 – 31 Ionawr 20249:30am - 4.30pm3.20pm
1 Chwefror 2024 – 30 Mawrth 20249:30am - 5pm3.50pm
31 Mawrth 2024 – 26 Hydref 20249:30am - 6pm4.50pm
27 Hydref 2024 – 30 Tachwedd 20249.30am - 5pm3.50pm


Prisiau Mynediad

Math o DocynPris Ar-leinPris Safonol
Oedolyn (16+ oed)£16.56 | £18.23*£18.40 | £20.25*
Plentyn (3-15 oed) | Myfyriwr£12.47 | £13.73*£13.85 | £15.25*
Henoed£14.63 | £16.11*£16.25 | £17.90*
Teulu (2 oedolyn & 2 plentyn NEU 1 oedolyn & 3 plentyn)£51.93 | £57.15*£57.70 | £63.50*
Plant dan 3 oed | Defnyddwyr Cadair OlwynAM DDIMAM DDIM
Pobl Anabl | Gofalwyr£9.23£10.25


Prisiau Mynediad (1 Rhagfyr 2023 i 7 Ionawr 2024)

Ticket TypeOnline PriceStandard Price
Oedolyn (16+ oed)£8.28 | £9.12*£9.20 | £10.13*
Plentyn (3-15 oed)£6.24 | £6.87*£6.93 | £7.63*
Henoed (60+oed)£7.32 | £8.06*£8.13 | £8.95*
Teulu (2 oedolyn & 2 plentyn NEU 1 oedolyn & 3 plentyn)£25.97 | £28.58*£28.85 | £31.75*
Plant dan 3 oed | Defnyddwyr Cadair OlwynFREEFREE
Pobl Anabl | Gofalwyr£4.62£5.13


Os gwelwch yn dda nodwch bod y Telerau a’r Amodau yma yn cyd-fynd â’r Cynnig Hanner Pris Gaeaf:
- Ddim yn ddilys hefo unrhyw gynnig arall.
- Nad yw’n bosib prynnu Tocynnau Rhodd am y prisiau hyn.

* Pris yn cynnwys Rhodd Cymorth

Prisiau Grwp

Oedolyn (16+ oed)£15.15
Plentyn (3-15 oed) | Myfyriwr£10.90
Henoed£10.90


Please click here to view our Group Booking page.

Please click here to view our Membership page.

Gwefan gan FutureStudios