Welsh Mountain Zoo | Arhoswch yn ddiogel yn y Sŵ Fynydd Gymreig

Arhoswch yn ddiogel yn y Sŵ Fynydd Gymreig

Gwelwch isod gwybodaeth pwysig yr ydych chi angen gwybod ynglyn ag ymweld y Sŵ Fynydd Gymreig. Nodwch y gall hyn newid yn ddibynol ar ganllawiau diweddaraf sydd yn cael eu gosod. Gofynwn yn garedig i chi wirio’r dudalen hon yn aml am unrhyw ddiweddariad.


Rydym yn gweithredu nifer o fesurau fel y gallwn ddarparu ymweliad diogel a phleserus i bawb.

Os gwelwch yn dda helpwch ni i’ch helpu chi, fel y bod eich ymweliad i’r Sŵ y gorau a sy’n bosib iddo fod.

Mae rhai o’r mesurau yma yn cynnwys:

 • Archebu o flaen llaw. Mae hyn fel y gallwn fonitro/cyfyngu nifer yr ymwelwyr yn y Sŵ pob dydd er diogelwch ac i sicrhau mynediad effeithlon.
  • Mae angen tocyn ar gyfer pob ymwelydd, aelod a phlentyn o dan tair mlwydd oed. Os gwelwch yn dda archebwch eich tocynnau ar lein o flaen llaw (hyd at 9.30yb ar ddiwrnod eich ymweliad). Bydd angen i aelodau’r Sŵ ddangos eu cardiau aelodaeth wrth y mynediad. Bydd angen i docynnau rhodd gael eu rhoi mewn pan wrth y mynediad. OS GWELWCH YN DDA NODWCH BOD Y TOCYNNAU YN DDILYS AR GYFER Y DIWRNOD ARCHEBWYD AR EU CYFER YN UNIG. MAENT YN AN-DROSGLWYDDADWY AC YN AN-AD DALIADWY.
  • Nodwch ein bod yn cefnogi cynllun diogelu Prawf a Thrywydd y Llywodraeth. Pan y byddwch yn archebu eich ymweliad, bydd gofyn i chi ddarparu enwau a manylion cyswllt pob ymwelydd ar gyfer y cynllun yma. Yn cyd fynd hefo arweiniad y Llywodraeth, mi wnawn ni gadw eich manylion am 21 diwrnod ac os gofynnwyd amdanynt, mi wnawn ni eu rhannu gydag Iehyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer trywyddu cyswllt. Os gwelwch yn dda gadewch i ni scrhau i chi bydd y gwybodaeth yma yn cael ei ddelio hefo yn unol hefo’n rheolau safonol GDPR ac ddim yn cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas ond ar gyfer Prawf, Trywydd a Diogelu.
 • Yn unol â rheolau diweddaraf y Llywodraeth, bydd y canlynol mewn grym:
  • Bydd gwisgo gorchudd gwyneb tu fewn i ardaloedd cyhoeddus yn orfodol (gydag eithriad o blant o dan 11 mlwydd oed a’r rhai sydd hefo eithriad meddygol neu unrhyw eithriad arall). Os yr ydych hefo eithriad i’r hyn , gofynwn yn garedig i chi wisgo rhywbeth sydd yn dynodi’r hyn. Cynghorir ymwelwyr i ddarparu gorchudd gwyneb eu hunan os y dymunir mynedu unrhyw ardal sydd tu mewn pan yn ymweld a’r Sŵ.
  • Mae system un-ffordd wedi ei sefydlu mewn rhai rhannau o’r Sŵ er mwyn cymorthyddu pellter cymdeithasol.
  • Mae marciau llawr ar gyfer nodi pellter cymdeithasol rhwng ymwelwyr.
  • Mae sgrin diogelwch wedi cael eu gosod mewn mannau cyswllt.
  • Mae gorsaf golchi dwylo wedi eu lleoli o gwmpas y Sŵ. Rydym hefyd yn gofyn yn garedig i ymwelwyr gymryd gofal a sylw ychwanegol i lefelau hylendid ac i ddilyn ymarferion hylendid da drwy sicrhau eich bod yn golchi eich dwylo yn iawn ac yn aml hefo sebon a dŵr poeth drwy gydol eich ymweliad.
  • Bydd rhai ardaloedd cyswllt agos yn parhau i fod wedi cau dros dro i ymwelwyr. Mae hyn yn cynnwys Llwybr y Lemyriaid. Bydd ein cyfleusterau toiledau yn parhau i fod ar agor. Bydd ein Siop Sŵfenir hefyd yn parhau i fod ar agor.
  • Bydd y cyflwyniadau dyddiol o’r Cyfarfyddiadau Tsimpansi, Parêd Pengwin, Bwydo ac Hyfforddi y Môrlewod ac Arddangosiadau Hedfan Adar yn parhau i fod wedi ei ohurio (tan y bydd Llywodraeth Cymru yn ymlacio cyfyngiadau pellter cymdeithasol). Os gwelwch yn dda nodwch y gallwch weld y Tsimpansiaid, Pengwiniaid a’r Môrlewod drwy’r ffenestri sydd yn edrych i fewn i’w amgaead.
  • Bydd dewis o fwyd poeth ac oer ar gael ym Mwyty’r Saffari, gyda nifer cyfyngedig o lefydd eistedd ar gael ar system cyntaf i’r felin er mwyn cadw i ganllawiau pellhau cymdeithasol. Mi fydd hi hefyd yn bosib i chi gymryd bwyd diod o’r Bwyty Saffari a’r Siop Melysion ‘Zoolicious’ tu allan i’w bwyta / yfed. Gallwch archebu o flaen llaw drwy sganio Côd QR Arlwyo Graze sydd wedi eu lleoli o amgylch y Sŵ, yna y byddwch yn derbyn hysbysiad i’ch ffôn pan y bydd yn barod i chi ei gasglu. Yn cyd-fynd gyda pellhau cymdeithasol, efallai y bydd ciwiau ychydig yn hirach na’r arferol a gofynwn yn garedig eich bod yn deallt yr angen ar gyfer hyn. Os gwelwch yn dda nodwch y bydd Caffi’r Pengwin yn parhau i fod wedi ei gau tan y nodir ymhellach (tan y bydd Llywodraeth Cymru yn ymlacio cyfyngiadau).
  • Mae cyfyngiadau ar gyfer mynedu’r Siop Rhoddion Sŵfenir a mae system un-ffordd wedi ei sefydlu er mwyn helpu pellhau cymdeithasol.
  • Mae Gwasanaeth Bws Mini am ddim y Sŵ wedi cael ei ohurio dros dro tan y nodir ymhellach.

  Nodwch er mwyn cadw eich hunain ac eraill yn ddiogel yn ystod eich ymweliad, mae dilyn canllawiau pellhau cymdeithasol yn gyfrifoldeb ar bawb. Mae rhieni / gwarcheidwaid yn gyfrifol am sicrhau bod plant yn dilyn y canllawiau yma hefyd.

  Fel rydym yn siwr y gallwch werthfawrogi, y mae hi’n amser prysur iawn i ni ar y funud. Gofynwn yn garedig i chi gael golwg ar ein Cwestiynnau Y Gofynwyd Yn Aml yn gyntaf cyn ein cysylltu.

  Os nad yw eich cwestiwn yn cael ei hateb isod, gallwch gysylltu â ni drwy ebostio info@welshmountainzoo.org neu ffonio 01492 532938.

  Os gwelwch yn dda arhoswch gyda ni tra y byddwn yn ymateb i bob cwestiwn unigol. Efallai y bydd yn cymryd ychydig mwy o amser, ond byddwn yn sicr yn eich cysylltu’n nôl gyn gynted a phosib.

  Rydym yn gweithredu nifer o fesurau fel y gallwn ddarparu ymweliad diogel a phleserus i bawb.

  Os gwelwch yn dda helpwch ni i’ch helpu chi, fel y bod eich ymweliad i’r Sŵ y gorau a sy’n bosib iddo fod.

  Mae rhai o’r mesurau yma yn cynnwys:

  • Archebu o flaen llaw. Mae hyn fel y gallwn fonitro/cyfyngu nifer yr ymwelwyr yn y Sŵ pob dydd er diogelwch ac i sicrhau mynediad effeithlon.
   • Mae angen tocyn ar gyfer pob ymwelydd, aelod a phlentyn o dan tair mlwydd oed. Os gwelwch yn dda archebwch eich tocynnau ar lein o flaen llaw (hyd at 9.30yb ar ddiwrnod eich ymweliad). Bydd angen i aelodau’r Sŵ ddangos eu cardiau aelodaeth wrth y mynediad. Bydd angen i docynnau rhodd gael eu rhoi mewn pan wrth y mynediad. OS GWELWCH YN DDA NODWCH BOD Y TOCYNNAU YN DDILYS AR GYFER Y DIWRNOD ARCHEBWYD AR EU CYFER YN UNIG. MAENT YN AN-DROSGLWYDDADWY AC YN AN-AD DALIADWY.
   • Nodwch ein bod yn cefnogi cynllun diogelu Prawf a Thrywydd y Llywodraeth. Pan y byddwch yn archebu eich ymweliad, bydd gofyn i chi ddarparu enwau a manylion cyswllt pob ymwelydd ar gyfer y cynllun yma. Yn cyd fynd hefo arweiniad y Llywodraeth, mi wnawn ni gadw eich manylion am 21 diwrnod ac os gofynnwyd amdanynt, mi wnawn ni eu rhannu gydag Iehyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer trywyddu cyswllt. Os gwelwch yn dda gadewch i ni scrhau i chi bydd y gwybodaeth yma yn cael ei ddelio hefo yn unol hefo’n rheolau safonol GDPR ac ddim yn cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas ond ar gyfer Prawf, Trywydd a Diogelu.
  • Yn unol â rheolau diweddaraf y Llywodraeth, bydd y canlynol mewn grym:
   • Bydd gwisgo gorchudd gwyneb tu fewn i ardaloedd cyhoeddus yn orfodol (gydag eithriad o blant o dan 11 mlwydd oed a’r rhai sydd hefo eithriad meddygol neu unrhyw eithriad arall). Os yr ydych hefo eithriad i’r hyn , gofynwn yn garedig i chi wisgo rhywbeth sydd yn dynodi’r hyn. Cynghorir ymwelwyr i ddarparu gorchudd gwyneb eu hunan os y dymunir mynedu unrhyw ardal sydd tu mewn pan yn ymweld a’r Sŵ.
  • Mae system un-ffordd wedi ei sefydlu mewn rhai rhannau o’r Sŵ er mwyn cymorthyddu pellter cymdeithasol.
  • Mae marciau llawr ar gyfer nodi pellter cymdeithasol rhwng ymwelwyr.
  • Mae sgrin diogelwch wedi cael eu gosod mewn mannau cyswllt.
  • Mae gorsaf golchi dwylo wedi eu lleoli o gwmpas y Sŵ. Rydym hefyd yn gofyn yn garedig i ymwelwyr gymryd gofal a sylw ychwanegol i lefelau hylendid ac i ddilyn ymarferion hylendid da drwy sicrhau eich bod yn golchi eich dwylo yn iawn ac yn aml hefo sebon a dŵr poeth drwy gydol eich ymweliad.
  • Bydd rhai ardaloedd cyswllt agos a tu fewn i rai cartrefi anifeiliaid yn parhau i fod wedi cau dros dro i ymwelwyr. Mae hyn yn cynnwys Tŷ’r Aligator a Llwybr y Lemyriaid. Bydd ein cyfleusterau toiledau yn parhau i fod ar agor. Bydd ein Siop Sŵfenir hefyd yn parhau i fod ar agor.
  • Bydd y cyflwyniadau dyddiol o’r Cyfarfyddiadau Tsimpansi, Parêd Pengwin, Bwydo ac Hyfforddi y Môrlewod ac Arddangosiadau Hedfan Adar yn parhau i fod wedi ei ohurio (tan y bydd Llywodraeth Cymru yn ymlacio cyfyngiadau pellter cymdeithasol). Os gwelwch yn dda nodwch y gallwch weld y Tsimpansiaid, Pengwiniaid a’r Môrlewod drwy’r ffenestri sydd yn edrych i fewn i’w amgaead.
  • Bydd dewis o fwyd poeth ac oer ar gael ym Mwyty’r Saffari, gyda nifer cyfyngedig o lefydd eistedd ar gael ar system cyntaf i’r felin er mwyn cadw i ganllawiau pellhau cymdeithasol. Mi fydd hi hefyd yn bosib i chi gymryd bwyd diod o’r Bwyty Saffari a’r Siop Melysion ‘Zoolicious’ tu allan i’w bwyta / yfed. Gallwch archebu o flaen llaw drwy sganio Côd QR Arlwyo Graze sydd wedi eu lleoli o amgylch y Sŵ, yna y byddwch yn derbyn hysbysiad i’ch ffôn pan y bydd yn barod i chi ei gasglu. Yn cyd-fynd gyda pellhau cymdeithasol, efallai y bydd ciwiau ychydig yn hirach na’r arferol a gofynwn yn garedig eich bod yn deallt yr angen ar gyfer hyn. Os gwelwch yn dda nodwch y bydd Caffi’r Pengwin yn parhau i fod wedi ei gau tan y nodir ymhellach (tan y bydd Llywodraeth Cymru yn ymlacio cyfyngiadau).
  • Mae cyfyngiadau ar gyfer mynedu’r Siop Rhoddion Sŵfenir a mae system un-ffordd wedi ei sefydlu er mwyn helpu pellhau cymdeithasol.
  • Mae Gwasanaeth Bws Mini am ddim y Sŵ wedi cael ei ohurio dros dro tan y nodir ymhellach.

  Nodwch er mwyn cadw eich hunain ac eraill yn ddiogel yn ystod eich ymweliad, mae dilyn canllawiau pellhau cymdeithasol yn gyfrifoldeb ar bawb. Mae rhieni / gwarcheidwaid yn gyfrifol am sicrhau bod plant yn dilyn y canllawiau yma hefyd.

  Er mwyn i ni allu monitro/cyfyngu y nifer o ymwelwyr pob dydd gofynwn yn garedig i pob ymwelydd, aelod a phlentyn o dan tair mlwydd oed archebu eu tocynnau ar lein o flaen llaw (hyd at 9.30yb ar ddiwrnod eich ymweliad). Bydd angen i aelodau’r Sŵ ddangos eu cardiau aelodaeth wrth y mynediad. Bydd angen i docynnau rhodd gael eu rhoi mewn pan wrth y mynediad.

  OS GWELWCH YN DDA NODWCH BOD Y TOCYNNAU YN DDILYS AR GYFER Y DIWRNOD ARCHEBWYD AR EU CYFER YN UNIG. MAENT YN AN-DROSGLWYDDADWY AC YN AN-AD DALIADWY.

  Nodwch ein bod yn cefnogi cynllun diogelu Prawf a Thrywydd y Llywodraeth. Pan y byddwch yn archebu eich ymweliad, bydd gofyn i chi ddarparu enwau a manylion cyswllt pob ymwelydd ar gyfer y cynllun yma. Yn cyd fynd hefo arweiniad y Llywodraeth, mi wnawn ni gadw eich manylion am 21 diwrnod ac os gofynnwyd amdanynt, mi wnawn ni eu rhannu gydag Iehyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer trywyddu cyswllt. Os gwelwch yn dda gadewch i ni scrhau i chi bydd y gwybodaeth yma yn cael ei ddelio hefo yn unol hefo’n rheolau safonol GDPR ac ddim yn cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas ond ar gyfer Prawf, Trywydd a Diogelu.

  ***Aelodau / Dalwyr Tocyn Rhodd***

  Os gwelwch yn dda a wnewch chi dim ond archebu tocyn os ydych yn bwriadu ymweld ac os gwelwch yn dda peidiwch ac archebu nifer o ymweliadau dros nifer o ddiwrnodau syth ar ôl eu gilydd. Rydym mor ddiolchgar am eich cefnogaeth, ond gofynwn yn garedig i aelodau ystyried yr effaith y caiff archebu a peidio troi fyny, neu o archebu nifer o ymweliadau dros nifer o ddiwrnodau, arnyn ni ac ar ymwelwyr eraill sy’n ceisio archebu tocynnau hefyd.

  Os gwelwch yn dda cliciwch yma i archebu tocynnau

  Pan y gwnaethom gau, mi wnaethom gynghori y byddwn yn hapus i ymestyn dilysrwydd y tocynnau yma fel y gallwch ymweld â ni hyd at ddiwedd y flwyddyn. Pan bod gennych ddyddiad newydd mewn golwg ar gyfer eich ymweliad, gofynwn bod chi’n cysylltu gyda ni mor fuan ac y gallwch, er mwyn ail archebu eich ymweliad.

  Gofynwn yn garedig bod chi ddim yn cyrraedd giatiau mynediad y Sŵ heb archebu eich ymweliad o flaen llaw.

  Er mwyn i ni allu monitro/cyfyngu y nifer o ymwelwyr pob dydd gofynwn yn garedig i pob ymwelydd, aelod a phlentyn o dan tair mlwydd oed archebu eu tocynnau ar lein o flaen llaw (hyd at 9.30yb ar ddiwrnod eich ymweliad).

  Bydd angen i docynnau rhodd gael eu rhoi mewn pan wrth y mynediad.

  Os gwelwch yn dda a wnewch chi dim ond archebu tocyn os ydych yn bwriadu ymweld ac os gwelwch yn dda peidiwch ac archebu nifer o ymweliadau dros nifer o ddiwrnodau syth ar ôl eu gilydd. Rydym mor ddiolchgar am eich cefnogaeth, ond gofynwn yn garedig i aelodau ystyried yr effaith y caiff archebu a peidio troi fyny, neu o archebu nifer o ymweliadau dros nifer o ddiwrnodau, arnyn ni ac ar ymwelwyr eraill sy’n ceisio archebu tocynnau hefyd.

  Os gwelwch yn dda cliciwch yma i archebu tocynnau

  Caiff taliad di-gyswllt ei groesawu pryd bynnag y mae’n bosib yn lle taliadau arian a ‘chip a pin’. Gall taliadau cardyn a thaliadau di-gyswllt gael eu gwneud rwan ar gyfer taliadau hyd at £100.

  Bydd gwisgo gorchudd gwyneb tu fewn i ardaloedd cyhoeddus yn orfodol (gydag eithriad o blant o dan 11 mlwydd oed a’r rhai sydd hefo eithriad meddygol neu unrhyw eithriad arall). Os yr ydych hefo eithriad i’r hyn , gofynwn yn garedig i chi wisgo rhywbeth sydd yn dynodi’r hyn. Cynghorir ymwelwyr i ddarparu gorchudd gwyneb eu hunan os y dymunir mynedu unrhyw ardal sydd tu mewn pan yn ymweld a’r Sŵ.

  Bydd ein holl cyfleusterau toiled o amgylch y safle ar agor gydag eithriad o’r rhai sydd yn y Bwyty Saffari. Nodwch y bydd nifer cyfyngedig yn cael mynd yno ar un adeg er mwyn cadw rheolau pellhau cymdeithasol. Bydd ein holl cyfleusterau yn cael eu glanhau yn aml drwy gydol y dydd ar gyfer diogelwch ein ymwelwyr. Fel canlyniad i’r system glanhau, efallai y bydd angen disgwyl amser byr cyn gallu mynedu’r toiledau, felly gofynwn yn garedig eich bod yn deall yr angen ar gyfer hyn.

  Rydym hefyd yn gofyn yn garedig i ymwelwyr gymryd gofal a sylw ychwanegol i lefelau hylendid ac i ddilyn ymarferion hylendid da drwy sicrhau eich bod yn golchi eich dwylo yn iawn ac yn aml hefo sebon a dŵr poeth drwy gydol eich ymweliad. Mae sebon dwylo a dŵr poeth ar gael ym mhob cyfleuster toiled. Rydym yn annog pob ymwelydd i wneud defnydd o’r adnoddau hyn. Os gwelwch yn dda parchwch yr aelodau o staff sydd yn gweithio i gynnal pellter cymdeithasol a lefelau uchel o hylendid yn yr ardaloedd hyn.

  Bydd parcio am ddim ar gael o fewn canolbwynt y Sŵ ac yn ein cau parcio allanol. Bydd ein tîm yn rheoli parcio cerbydau a gofynwn yn garedig i ymwelwyr gadw pellter cymdeithasol pan yn gadael a dychwelyd i’w cerbydau. Nodwch, yn ddiddordeb rheolaeth dda maes parcio, efallai y gofynwn i rai ymwelwyr barcio yn ein maes parcio allanol a talu wrth ein mynedfa allanol.

  Bydd Gwasanaeth Bws Mini Di-Dâl y Sŵ yn cael ei atal dros dro nes ceir rhybudd pellach. Er mwyn cael rhagor o fanylion am sut i gyrraedd y Sŵ, cliciwch yma

  Bydd yn dal yn bosibl llogi cadeiriau olwyn am ddim o Brif Swyddfa'r Sŵ. Cynigir ein cadeiriau olwyn ar sail y cyntaf i'r felin. Dylech nodi y bydd pob cadair olwyn yn cael ei glanhau'n drylwyr ar ôl ei defnyddio.

  Mae cyfyngiadau ar gyfer mynedu’r Siop Rhoddion Sŵfenir a mae system un-ffordd wedi ei sefydlu er mwyn helpu pellhau cymdeithasol.

  Bydd gwisgo gorchudd gwyneb tu fewn i ardaloedd cyhoeddus yn orfodol (gydag eithriad o blant o dan 11 mlwydd oed a’r rhai sydd hefo eithriad meddygol neu unrhyw eithriad arall). Os yr ydych hefo eithriad i’r hyn , gofynwn yn garedig i chi wisgo rhywbeth sydd yn dynodi’r hyn. Cynghorir ymwelwyr i ddarparu gorchudd gwyneb eu hunan os y dymunir mynedu unrhyw ardal sydd tu mewn pan yn ymweld a’r Sŵ.

  Tra yn y siop rhoddion, gofynwn yn garedig i chi beidio cyffwrdd eitemau nad ydych yn bwriadu eu prynnu.

  Bydd dewis o fwyd poeth ac oer ar gael ym Mwyty’r Saffari, gyda nifer cyfyngedig o lefydd eistedd ar gael ar system cyntaf i’r felin er mwyn cadw i ganllawiau pellhau cymdeithasol.

  Mi fydd hi hefyd yn bosib i chi gymryd bwyd diod o’r Bwyty Saffari a’r Siop Melysion ‘Zoolicious’ tu allan i’w bwyta / yfed.

  Gallwch archebu o flaen llaw drwy sganio Côd QR Arlwyo Graze sydd wedi eu lleoli o amgylch y Sŵ, yna y byddwch yn derbyn hysbysiad i’ch ffôn pan y bydd yn barod i chi ei gasglu. Yn cyd-fynd gyda pellhau cymdeithasol, efallai y bydd ciwiau ychydig yn hirach na’r arferol a gofynwn yn garedig eich bod yn deallt yr angen ar gyfer hyn.

  Os gwelwch yn dda nodwch y bydd Caffi’r Pengwin yn parhau i fod wedi ei gau tan y nodir ymhellach (tan y bydd Llywodraeth Cymru yn ymlacio cyfyngiadau).

  Mae croeso ichi ddod â phicnic pan fyddwch yn ymweld â'r Sŵ. Cofiwch gadw at ganllawiau pellter cymdeithasol wrth ddefnyddio ein mannau picnic. Gofynnwn yn garedig ichi waredu eich gwastraff yn gyfrifol yn y biniau ailgylchu a’r biniau gwastraff a ddarparwyd o amgylch y safle.

  Bydd rhai ardaloedd cyswllt agos yn parhau i fod wedi cau yn cynnwys Llwybr y Lemyriaid. Os gwelwch yn dda nodwch bod hi’n bosib gweld y Lemyriaid drwy’r ffenestri gwylio tu fewn i’w cartrefi.

  Byddwn yn parhau i fonitro Canllawiau Y Llywodraeth a byddwn y nagor yr ardaloedd hyn gyn gynted y bydd canllawiau yn caniatâu.

  Rydym yn dilyn canllawiau diweddaraf y Llywodraeth ar gyfer cadw ein hymwelwyr, ein staff a'n hanifeiliaid yn ddiogel, ac rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad wrth ddilyn y cyngor hwn hefyd. Peidiwch ag aros yn y Sŵ am fwy o amser na'r hyn a ganiateir y tu allan i'ch cartref. Mae hyn yn cynnwys amser teithio i'r Sŵ ac oddi yno.

  Yn cyd fynd gydag canllawiau ac awgrymiadau diweddaraf Y Llywodraeth, mae gweithgareddau wedi eu trefnu yn cael eu caniatau tu allan ar gyfer hyd at 50 o bobl tra caniateir gweithgareddau wedi eu trefnu tu fewn ar gyfer 30 o bobl.

  Er mwyn ein galluogi i fonitro/terfyn y nifer o ymwelwyr sy’n dod i’r Sŵ bob dydd, gofynwn yn garedig i reolwyr grwpiau archebu eu ymweliad gyda’n tîm o flaen llaw cyn yr ymweliad.

  Unwaith y byddwch wedi siarad gydag aelod o’n tîm, bydd angen i reolwyr grwpiau orffen eu harcheb tocynnau drwy lenwi y ffurflen archebu tocynnau mewn grŵp. Os gwelwch yn dda cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen.

  Mi fydd yna derfyn ar nifer y grwpiau a fydd yn cael ymweld pob dydd.

  Fel dywedai canllawiau’r Llywodraeth, rhaid i grwpiau fod yn drefnus, felly gofynwn yn garedig i chi gyrraedd yn y modd yma a pheidio ymgynnull wrth fynedfa’r Sŵ.

  O dan cynllun Profi, Trawdd a Diogelu Y Llywodraeth, bydd disgwyl i bawb dros 16 mlwydd oed roi enw a manylion cyswllt ar gyfer y cynllun yma. Bydd gofyn i reolwyr grwpiau gasglu y gwybodaeth yma o flaen llaw.

  Er mwyn trafod ymweliad grŵp gydag aelod o’n tîm ffoniwch 01492 532938 neu e-bostiwch info@welshmountainzoo.org

  Rydym hefyd yn gweithio gyda grwpiau i ddarparu mynediad i adnoddau dysgu ar-lein. Os hoffwch i aelod o’n tîm ymweld â chi yn rithwir, os gwelwch yn dda e-bostiwch education@welshmountainzoo.org

  Yn cyd fynd gydag canllawiau ac awgrymiadau diweddaraf Y Llywodraeth, mae gweithgareddau wedi eu trefnu yn cael eu caniatau tu allan ar gyfer hyd at 50 o bobl tra caniateir gweithgareddau wedi eu trefnu tu fewn ar gyfer 30 o bobl.

  Er mwyn ein galluogi i fonitro/terfyn y nifer o ymwelwyr sy’n dod i’r Sŵ bob dydd, gofynwn yn garedig i reolwyr grwpiau archebu eu ymweliad gyda’n tîm o flaen llaw cyn yr ymweliad.

  Unwaith y byddwch wedi siarad gydag aelod o’n tîm, bydd angen i reolwyr grwpiau orffen eu harcheb tocynnau drwy lenwi y ffurflen archebu tocynnau mewn grŵp. Os gwelwch yn dda cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen.

  Mi fydd yna derfyn ar nifer y grwpiau a fydd yn cael ymweld pob dydd.

  Fel dywedai canllawiau’r Llywodraeth, rhaid i grwpiau fod yn drefnus, felly gofynwn yn garedig i chi gyrraedd yn y modd yma a pheidio ymgynnull wrth fynedfa’r Sŵ.

  O dan cynllun Profi, Trawdd a Diogelu Y Llywodraeth, bydd disgwyl i bawb dros 16 mlwydd oed roi enw a manylion cyswllt ar gyfer y cynllun yma. Bydd gofyn i reolwyr grwpiau gasglu y gwybodaeth yma o flaen llaw.

  Er mwyn trafod ymweliad grŵp gydag aelod o’n tîm ffoniwch 01492 532938 neu e-bostiwch info@welshmountainzoo.org

  Rydym hefyd yn gweithio gyda grwpiau i ddarparu mynediad i adnoddau dysgu ar-lein. Os hoffwch i aelod o’n tîm ymweld â chi yn rithwir, os gwelwch yn dda e-bostiwch education@welshmountainzoo.org

  Gan fod gofynion ymbellhau cymdeithasol yn parhau, nid ydym yn gallu cynnig profiadau anifeiliaid ar hyn o bryd a bydd angen aildrefnu unrhyw brofiadau a drefnwyd eisoes. Rydym yn deall y gallai hyn achosi siom ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster, ond rydym yn gobeithio y byddwch yn deall ein penderfyniad.

  Bydd ein tîm yn cysylltu â'r rhai a oedd wedi trefnu profiad i'w hysbysu bod eu profiad wedi'i ohirio. Rydym yn gobeithio gallu cynnig dyddiad i chi ail-archebu yn y dyfodol.

  Rydym wedi bod yn monitro cyngor gan Sefydliad Iechyd y Byd yn gyson ac rydym yn cadw mewn cysylltiad agos â'n timau milfeddygol a chyrff proffesiynol sŵau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa sy'n datblygu.

  Mae ein tîm arbenigol o giperiaid a milfeddygon yn cymryd pob rhagofal i sicrhau fod holl anifeiliaid a holl staff y Sŵ yn ddiogel, ac mae mesurau bioddiogelwch llym ar waith. Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae ein tîm ymroddedig yn parhau i sicrhau bod yr holl anifeiliaid yn cael yr un gofal a’r un sylw ag y maen nhw’n arfer ei gael drwy gydol y flwyddyn.

  Er mwyn inni allu monitro/cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sydd yn y Sŵ bob dydd yn ddiogel, gofynnwn yn garedig fod pob ymwelydd, aelod a phlentyn dan dair oed yn archebu tocynnau ar-lein cyn eu hymweliad (hyd at 9.30yb ar ddiwrnod eich ymweliad). Bydd angen i Aelodau'r Sŵ hefyd ddangos eu cerdyn aelodaeth pan fyddant yn cyrraedd.

  Dim ond os ydych yn bwriadu ymweld â’r Sŵ y dylech archebu tocyn, a pheidiwch ag archebu sawl ymweliad dros nifer o ddyddiau yn olynol. Gofynnwn yn garedig i aelodau ystyried yr effaith fydd ‘archebu a pheidio ag ymweld’ yn ei gael ar ein gallu i godi’r incwm sydd mor angenrheidiol inni gan ymwelwyr eraill sy'n ceisio archebu tocynnau, ac sy’n methu gwneud hynny gan fod prinder neu ddim tocynnau ar gael o gwbl.

  Cliciwch yma i archebu tocynnau.

  Bydd y cyfnod oedd yn weddill ar gerdyn aelodaeth, a ddaeth i ben tra’r oedd y Sŵ wedi cau, yn cael ei ymestyn ar ôl i ni ailagor. Cofiwch archebu tocynnau ar-lein cyn eich ymweliad (hyd at 9.30yb ar ddiwrnod eich ymweliad). Hefyd, bydd angen i chi gael eich cerdyn aelodaeth wrth i chi gyrraedd.

  Bydd pob cerdyn aelodaeth yn cael ei wirio pan fyddwch yn cyrraedd y Sŵ. Os ydych yn ansicr beth yw statws cyfredol eich aelodaeth neu os ydych yn dymuno ei adnewyddu, cysylltwch ag Ysgrifennydd Cyd-gymdeithas CSC cyn eich ymweliad drwy e-bostio zswa@welshmountainzoo.org neu ffonio 01492 532938. Gofynnwn yn garedig i aelodau sy’n dymuno adnewyddu eu haelodaeth, wneud hynny cyn eu hymweliad er mwyn osgoi oedi yn y ciw. Y ffordd fwyaf effeithiol o adnewyddu eich aelodaeth yw drwy wneud hynny ar-lein – www.zswa.org

  Yn cyd fynd gydag canllawiau ac awgrymiadau diweddaraf Y Llywodraeth, mae gweithgareddau wedi eu trefnu yn cael eu caniatau tu allan ar gyfer hyd at 50 o bobl tra caniateir gweithgareddau wedi eu trefnu tu fewn ar gyfer 30 o bobl.

  Er mwyn ein galluogi i fonitro/terfyn y nifer o ymwelwyr sy’n dod i’r Sŵ bob dydd, gofynwn yn garedig i reolwyr grwpiau archebu eu ymweliad gyda’n tîm o flaen llaw cyn yr ymweliad.

  Unwaith y byddwch wedi siarad gydag aelod o’n tîm, bydd angen i reolwyr grwpiau orffen eu harcheb tocynnau drwy lenwi y ffurflen archebu tocynnau mewn grŵp. Os gwelwch yn dda cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen.

  Mi fydd yna derfyn ar nifer y grwpiau a fydd yn cael ymweld pob dydd.

  Fel dywedai canllawiau’r Llywodraeth, rhaid i grwpiau fod yn drefnus, felly gofynwn yn garedig i chi gyrraedd yn y modd yma a pheidio ymgynnull wrth fynedfa’r Sŵ.

  O dan cynllun Profi, Trawdd a Diogelu Y Llywodraeth, bydd disgwyl i bawb dros 16 mlwydd oed roi enw a manylion cyswllt ar gyfer y cynllun yma. Bydd gofyn i reolwyr grwpiau gasglu y gwybodaeth yma o flaen llaw.

  Er mwyn trafod ymweliad grŵp gydag aelod o’n tîm ffoniwch 01492 532938 neu e-bostiwch info@welshmountainzoo.org

  Rydym hefyd yn gweithio gyda grwpiau i ddarparu mynediad i adnoddau dysgu ar-lein. Os hoffwch i aelod o’n tîm ymweld â chi yn rithwir, os gwelwch yn dda e-bostiwch education@welshmountainzoo.org

  Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag ymweld â'r Sŵ os oes gennych symptomau COVID-19 neu os oes gennych unrhyw gyflyrau iechyd sylfaenol a allai eich rhoi mewn perygl. Os ydych chi'n fregus mewn unrhyw ffordd, eich cyfrifoldeb chi yw gwneud y dewis cywir i chi ac i eraill o'ch cwmpas. Dilynwch ganllawiau'r Llywodraeth - https://www.gov.uk/coronavirus

  Mae amseroedd agor y Sŵ yn yr haf sef 09:30 – 18:00 yn dal i fod yr un fath, gyda’r mynediad olaf ychydig cyn 17:00.

  Does dim dwywaith fod hwn yn gyfnod heriol inni gyd, ond yr argyfwng hwn yw’r un gwaethaf erioed y bu’n rhaid i Sŵ Genedlaethol Cymru ei wynebu yn ystod ei 57 mlynedd o fodolaeth.

  Mae ein tîm ymroddedig a hynod weithgar yn parhau i ddarparu'r gofal gorau i’n hanifeiliaid rhyfeddol, fel y gwnânt bob amser. Fodd bynnag, gan fod 140 o rywogaethau i ofalu amdanynt, costau cynnal a chadw o £118,000 y mis yn ystod y cyfnod clo a chan ein bod wedi colli incwm o fwy na £700,000 rhwng mis Ebrill a chanol mis Gorffennaf, mae Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru (ein Helusen) wirioneddol angen eich cefnogaeth.

  Os gallwch, helpwch ni i sicrhau dyfodol y Sŵ drwy wneud rhodd. Waeth faint y byddwch yn ei gyfrannu, bydd y cymorth hwn yn ein helpu i barhau i ofalu am ein hanifeiliaid.

  GWNEWCH RODD HEDDIW


  Fel y gwyddoch mae’n siwr, mae hwn yn amser prysur eithriadol inni ar y funud. Byddwch yn amyneddgar tra byddwn yn ymateb i bob ymholiad unigol. Efallai y bydd yn cymryd ychydig mwy o amser, ond gallwn eich sicrhau y byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

  Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy e-bost ar info@welshmountainzoo.org

  • All visitors, members and children under the age of three require tickets. You must pre-book tickets online in advance of your visit Zoo members will also need to show their membership card upon arrival. Gift/Complimentary Ticket holders will need to hand these tickets in upon arrival.
  • Tickets must be pre-booked by midnight the day before you plan to visit. Online Tickets cannot be purchased on the day of your visit and tickets cannot be purchased at the gate.
  • TICKETS ARE VALID FOR THE DAY STATED ON THE BOOKING. THEY ARE NON-TRANSFERABLE AND NON-REFUNDABLE.
  • Available booking dates are shown in green on the calendar. When dates are shown in red, the maximum booking capacity has been reached. For dates going forward, please keep checking back for availability as we'll be releasing more dates soon.
  • A Family ticket applies to 2 adults & 2 children or 1 adult & 3 children.
  • A Senior ticket is valid for adults 60 and over, a Child ticket is for ages 3 to 15. Children aged 2 and under are free.
  • Visitors under the age of 14 must be accompanied by an adult.
  • Tickets can only be redeemed during opening hours and the last entry to the Zoo is approximately 1 hour before closing time - Click Here to see Opening Times
  • Disabled - A discounted rate is available for the registered disabled, due to the challenging terrain. Please note that verification of disability status will be required e.g. DLA/PIP Letter, DWP Book, Blue/Orange badge or letter from GP. You will be required to provide this on arrival. Please click here to see our Accessibility Statement before your visit.
  • Carers - If a visitor requests the need for a carer, as long as the above criteria has been met, a discounted carer ticket can be purchased alongside a disabled persons/wheelchair users ticket. Only 1 carer ticket may be purchased per disabled persons/wheelchair users ticket.
  Gwefan gan FutureStudios