Ydych chi eisiau gwneud rhywbeth GWYCH?

Mae gwirfoddolwyr yn rhoi profiad unigryw a phersonol o’r Sw i ymwelwyr. Bob blwyddyn mae cannoedd o wirfoddolwyr yn cyfrannu miloedd o oriau i gyflawni ein hamcanion, sef:

  • Addysg
  • Cadwraeth
  • Adloniant

Gall gwirfoddolwyr helpu mewn nifer o ffyrdd: cynllunio digwyddiadau arbennig, addysg, dyletswyddau swyddfa neu drwy ofalu am ein hanifeiliaid. Mae gennym amrediad eang o gyfleoedd i gyd-fynd â’ch amserlen a’ch diddordebau. I ddarganfod mwy, anfonwch e-bost i education@welshmountainzoo.org

I gael ffurflen gais anfonwch amlen stampiedig â’ch cyfeiriad arni i:

Y Swyddog Addysg, Y Sw Fynydd Gymreig, Bae Colwyn, Gogledd Cymru, LL28 5UY

Dechreuodd Jen Quinlan wirfoddoli yn y Sw Fynydd Gymreig yn 2009. Roedd Jen yn astudio Rheolaeth Anifeiliad Sw ym Mhrifysgol Cymru, Bangor a sylweddolodd fod gwirfoddoli yn y Sw yn ei helpu i ymarfer yr hyn yr oedd hi wedi ei ddysgu yn ystod ei hastudiaethau.

Daeth swydd gweithiwr dan hyfforddiant yn wag yn y Sw tra oedd Jen yn gwirfoddoli ac ar ôl ymgymryd â’r swydd hon, mae hi ar hyn o bryd yn astudio tuag at Ddiploma mewn Rheolaeth Anifeiliaid Sŵau ac Acwaria.