Derbyniadau Teuluol Bychain

Ydych chi’n chwilio am safle anghyffredin i gynnal derbyniad teuluol? Efallai mai’r Sw Fynydd Gymreig fyddai’r lleoliad delfrydol i chi (y tu allan i’r tymor yn unig). Mae’r safle heddychlon hwn â’i olygfeydd panoramig a syfrdanol, y gerddi botanegol amrywiol a’r rhywogaethau prin sydd mewn perygl sy’n dod o Brydain ac o bob rhan o’r byd, yn cyfuno i gynnig lleoliad cwbl naturiol i’ch achlysur teuluol. Mae’r lleoliad tawel hwn, gyda 37 acer o’i amgylch lle ceir mwy na 500 o anifeiliaid, yn lle perffaith i ddathlu bedydd neu i gofio am rywun annwyl yn ystod te angladd. Mae gennym amrywiaeth o opsiynau y gellir eu haddasu i gwrdd â gofynion penodol yr achlysur dan sylw a bydd ein tîm ymroddgar sy’n trefnu digwyddiadau yn cynorthwyo â phob agwedd o’r digwyddiad, o’r camau cynllunio hyd at y diwrnod ei hun. Nid yn unig y mae Caffi Flagstaff – â’i siâp eithriadol – yn edrych dros ffaldiau’r Tsimpansî a Phengwiniaid Humboldt, ond hefyd mae’n cynnig golygfeydd ysblennydd o harddwch Dyffryn Conwy. Yng Nghaffi Flagstaff, adeilad gwreiddiol yr arsyllfa, rydym yn cynnig:

  • Lleoliad addas i dderbyniad te ar gyfer hyd at 50 o westeion
  • Pecynnau Derbyniadau yn cynnwys Mynediad a darpariaeth Arlwyo lawn
  • Parcio di-dâl ar y safle
  • Mynediad ramp i’r Adeilad

Mae hyblygrwydd, disgresiwn a gwasanaeth ardderchog yn rhai o’r nifer o elfennau y byddwn yn eu darparu er mwyn sicrhau eich bod chi a’ch gwesteion yn cael achlysur cwbl unigryw a chofiadwy. Ac yn fwy na hynny, bydd yr elw sy’n deillio o’r digwyddiad yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo gwaith cadwraethol elusennol y Sw a’i hamcanion addysgol. Argaeledd 2015 – 2016: I gael rhagor o wybodaeth ac argaeledd e-bostiwch y Cydlynydd Digwyddiadau:  jamie@welshmountainzoo.org