Digwyddiad Unigryw

Ydych chi’n chwilio am safle anghyffredin i gynnal digwyddiad a fydd yn symbylu ac yn ysgogi eich staff? Efallai mai’r Sw Fynydd Gymreig fyddai’r lleoliad delfrydol i chi (y tu allan i’r tymor yn unig). Mae’r safle unigryw hwn â’i olygfeydd panoramig a syfrdanol, y gerddi botanegol amrywiol a’r rhywogaethau prin sydd mewn perygl sy’n dod o Brydain ac o bob rhan o’r byd, yn cyfuno i gynnig y lleoliad perffaith i gynnal eich cynhadledd, cyfarfod neu ddiwrnod adeiladu tîm. Mae’r safle wedi ei leoli mewn 37 acer o dir lle ceir mwy na 500 o anifeiliaid. Mae digon i chi a’ch cynrychiolwyr i’w weld a’i wneud.  Mae gennym amrywiaeth o opsiynau y gellir eu teilwrio i gwrdd â gofynion penodol y digwyddiad sydd gennych dan sylw a bydd ein tîm ymroddgar sy’n trefnu digwyddiadau yn cynorthwyo â phob agwedd o’r digwyddiad, o’r camau cynllunio hyd at y diwrnod ei hun. Gall y tîm hefyd drefnu gweithgareddau hamdden i ddilyn cynadleddau megis Taith Dywysedig o amgylch y Sw Nid yn unig y mae Caffi Flagstaff – â’i siâp eithriadol – yn edrych dros ffaldiau’r Tsimpansî a Phengwiniaid Humboldt, ond hefyd mae’n cynnig golygfeydd ysblennydd o harddwch Dyffryn Conwy. Yng Nghaffi Flagstaff, adeilad gwreiddiol yr arsyllfa, rydym yn cynnig:

  • Ystafell Gynadledda Arddull Theatr ar gyfer hyd at 30 o gynrychiolwyr
  • Pecynnau Cynrychiolwyr Diwrnod gyda Chyfraddau Mynediad Arbennig
  • Amrediad llawn o ddarpariaeth Arlwyo gyda Bwydlenni Lluniaeth a Chinio Canol Dydd
  • Man wedi ei Neilltuo ar gyfer Cyfleusterau Cyflwyno
  • Parcio di-dâl ar y safle
  • Mynediad ramp i’r Adeilad

I gael y Bwydlenni Lluniaeth a Chinio canol dydd cliciwch yma Mae hyblygrwydd, disgresiwn a gwasanaeth ardderchog yn rhai o’r nifer o elfennau y byddwn yn eu darparu er mwyn sicrhau eich bod chi a’ch gwesteion yn cael achlysur cwbl unigryw a chofiadwy. Ac yn fwy na hynny, bydd yr elw sy’n deillio o’r digwyddiad yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo gwaith cadwraethol elusennol y Sw a’i hamcanion addysgol. Argaeledd 2015: I gael rhagor o wybodaeth ac argaeledd e-bostiwch y Cydlynydd Digwyddiadau: jamie@welshmountainzoo.org