Partïon Pen-blwydd

Fuasech chi’n hoffi gweld eich plentyn yn cael Pen-blwydd unigryw a bythgofiadwy? Mwynhewch amrywiaeth eang o opsiynau o brydau bwyd yn ein Caffi Safari arobryn a threuliwch diwrnod pleserus yn archwilio’r Sw Fynydd Gymreig a’r holl bethau sydd ganddi i’w cynnig, yn cynnwys bwydo a hyfforddi’r Morloi Clustiog a Pharêd y Pengwiniaid. Partïon pen-blwydd ar gael ar gyfer grwpiau o fwy na 6 o blant.

CAM 1 – DEWISWCH Y NIFEROEDD AR GYFER EICH PARTI

Mae pob Pecyn Parti Pen-blwydd yn costio £12.50 y plentyn ac mae hyn yn cynnwys mynediad diwrnod cyfan i’r Sw. Mae’r pecyn yn cynnwys pryd o fwyd, pwdin (hufen iâ) a diod ym Mwyty Safari gyda balwnau.

CAM 2 – DEWISWCH EICH PRYD BWYD O’N BWYDLEN

Prydau Poeth: Gweinir Opsiynau A, B ac C gyda sglodion neu datws newydd a ffa pob neu bys neu grefi. Prydau poeth ar gael yn unig rhwng y Pasg a Hanner Tymor yr Hydref.

PRYD POETH Selsig A
Nygets Llysieuol B
Nygets Cyw Iâr C
Pasta Tomato gyda Chaws D

NEU

Bocs Brechdanau’r Jyngl: Pob dewis wedi ei weini â diod heb siwgr, creision, rhywbeth melys YN OGYSTAL Â ffrwyth.

LLENWAD BRECHDAN Ham D
Caws E
Tiwna F
Jam G

CAM 3 – DEWISWCH OPSIYNAU YCHWANEGOL

Beth am wneud pen-blwydd eich plentyn yn arbennig TU HWNT drwy fabwysiadu ei hoff anifail (prisiau’n cychwyn o £40.00 yn unig). Bydd hyn yn rhoi hawl i’r plentyn sy’n dathlu ei ben-blwydd gael sgwrs â’r ciper, tystysgrif, plac arbennig ar y ffald, ffotograff a thocynnau di-dâl. Cliciwch Yma   Ychwanegwch y cynllun ‘Cyfarfod Anifail’ at y dathliadau pen-blwydd (prisiau’n cychwyn o £75.00 yn unig). Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r plentyn sy’n dathlu ei ben-blwydd gyfarfod a bwydo un o’n hanifeiliaid yma yn y Sw Fynydd Gymreig (ymwelwyr 7 oed + hŷn yn unig) Cliciwch Yma

BYDD OEDOLION SY’N GOFALU AM Y PLENTYN YN TALU £7.80

Un mynediad DI-DÂL i oedolyn gyda phob 10 plentyn fydd yn talu’r pris llawn – cynnwys diod boeth am ddim   I lawrlwytho ein ffurflen Archebu Parti Cliciwch Yma   Rhaid archebu a thalu yn llawn am bob parti pen-blwydd  o leiaf  wythnos ymlaen llaw. Os na fyddwch yn cyrraedd ar y diwrnod, dim ond cost mynediad fydd yn cael ei ad-dalu. Ni ellir ad-dalu cost bwyd.   Os bydd gennych anghenion arbennig o ran diet ffoniwch Fwyty Safari ar  07799 785564. Er mwyn archebu ffoniwch 01492 532938