Dod o hyd i ni

Un o brif atyniadau Gogledd Cymru, os ydych yn chwilio am bethau i’w gwneud neu leoedd i ymweld â hwy pan fyddwch ar eich gwyliau neu’n ymweld ag Eryri , yr arfordir, Caer, neu’r Gogledd Orllewin.

Mewn Car:

3 munud yn unig o draffordd A55 – dewch allan yng nghyfnewidfa Llandrillo-yn-Rhos (Cyffordd 20) – o’r fan hon ymlaen mae’r Sw wedi ei harwyddo. 20 munud o Fangor, 30 munud o Gaernarfon, 35 munud o Brestatyn, 70 munud o Borthmadog, 50 munud o Wrecsam, 50 munud o Gaer, 60 munud o Lerpwl, 70 munud o Fanceinion.

Defnyddio SAT NAV?

Ein cyfeiriad post llawn yw: Y Sw Fynydd Gymreig Yr Hen Briffordd Bae Colwyn Conwy LL28 5UY

Gwasanaeth Bws Mini Di-Dâl

Yn ystod y Pasg ac o fis Mai hyd ganol mis Medi bydd bws mini’r Sw yn cynnal gwasanaeth di-dâl a di-dor yn ddyddiol o Orsaf Reilffordd Bae Colwyn.

Bangor (20 munud)

Gadael Bangor a dilyn traffordd A55 (Conwy, Betws-y-coed) Gadael A55 yng nghyffordd 20 yng Nghyfnewidfa Llandrillo-yn-Rhos Wrth y goleuadau traffig trowch i’r dde i Rodfa Brompton (B5115) Yn y gylchfan fechan trowch i’r chwith i Ffordd Conwy (A547); i gyfeiriad Canol y Dref Cymerwch y tro nesaf i’r dde i Ffordd Kings (B5113) ac ewch i’r lôn dde Dilynwch yr Arwyddion Twristiaeth Brown i fyny’r bryn at y Sw Fynydd Gymreig (tua ½ milltir)

Caernarfon (30 munud)

Dilynwch ffordd A487 ac ewch ymlaen i Fangor Gadael Bangor yn y gylchfan a dilyn traffordd A55 (Conwy, Betws-y-coed) Gadael A55 yng nghyffordd 20 yng Nghyfnewidfa Llandrillo-yn-Rhos Wrth y goleuadau traffig trowch i’r dde i Rodfa Brompton (B5115) Yn y gylchfan fechan trowch i’r chwith i Ffordd Conwy (A547); i gyfeiriad Canol y Dref Cymerwch y tro nesaf i’r dde i Ffordd Kings (B5113) ac ewch i’r lôn dde Dilynwch yr Arwyddion Twristiaeth Brown i fyny’r bryn at y Sw Fynydd Gymreig (tua ½ milltir)

Caer (50 munud)

Teithiwch ar Ffordd Wrecsam A483 (i gyfeiriad Gogledd Cymru , Wrecsam) Yng nghylchfan Cyfnewidfa Ffordd Wrecsam cymerwch y 3ydd allanfa, yna unwch â thraffordd A55 (arwydd Conwy) Yng nghyffordd 34 cadwch i’r chwith, yna unwch â A55 (arwydd Conwy A55, Yr Wyddgrug A494) Gadewch A55 yng nghyffordd 20 yng Nghyfnewidfa Llandrillo-yn-Rhos Cadwch i’r dde nes dod i Princes Drive – B5113 Wrth y goleuadau traffig trowch i’r dde i Ffordd Conwy- A547 (arwydd Llandrillo-yn-Rhos, Conwy A55) Cymerwch y tro nesaf i’r dde i Ffordd Kings (B5113) ac ewch i’r lôn dde Dilynwch yr Arwyddion Twristiaeth Brown i fyny’r bryn at y Sw Fynydd Gymreig (tua ½ milltir)

Prestatyn (35 munud)

Ewch i gyfeiriad Rhyl ar hyd ffordd yr arfordir (A548) Gyrrwch heibio Lyons Robin Hood Camp a throwch i’r dde wrth y goleuadau traffig Gyrrwch ar hyd yr arfordir ar hyd Promenâd y Rhyl Trowch i’r dde yn y gylchfan i groesi’r bont las (A548) Ewch ymlaen drwy Fae Cinmel ac i Dywyn, gan gadw ar Ffordd yr Arfordir (A548) Wrth y gylchfan yn Nhywyn cymerwch yr allanfa 1af i Rodfa Dundonald (A548) Cadwch i’r chwith ac yna unwch â thraffordd A55. Gadewch A55 yng nghyffordd 20 yng Nghyfnewidfa Llandrillo-yn-Rhos Cadwch i’r dde nes dod i Princes Drive – B5113 Wrth y goleuadau traffig trowch i’r dde i Ffordd Conwy- A547 (arwydd Llandrillo-yn-Rhos, Conwy A55) Cymerwch y tro nesaf i’r dde i Ffordd Kings (B5113) ac ewch i’r lôn gywir Dilynwch yr Arwyddion Twristiaeth Brown i fyny’r bryn at y Sw Fynydd Gymreig (tua ½ milltir )

Wrecsam (50 munud)

Dilynwch A541 a pharhau ar Ffordd yr Wyddgrug gan ddod i Wersyllt a Chaergwrle Wrth y goleuadau traffig trowch i’r dde i mewn i A550 (arwydd Queensferry) Yn y gyffordd siâp ‘T’ trowch i’r chwith i Ffordd Wrecsam – A550 Ewch ymlaen i A550 i mewn i Ben-y-ffordd Wrth y gylchfan cymerwch yr ail allanfa i A550 (arwydd Queensferry, Caer A55) Yng nghylchfan Cyfnewidfa Ffordd Wrecsam cymerwch yr ail allanfa, yna unwch ag A55 (arwydd Conwy) Yng nghyffordd 34 cadwch i’r chwith, yna unwch ag A55 (arwydd Conwy A55, Yr Wyddgrug A494) Gadewch A55 yng nghyffordd 20 yng Nghyfnewidfa Llandrillo-yn-Rhos Cadwch i’r dde nes dod i Princes Drive – B5113 Wrth y goleuadau traffig trowch i’r dde i Ffordd Conwy- A547 (arwydd Llandrillo-yn-Rhos, Conwy A55) Cymerwch y tro nesaf i’r dde i Ffordd Kings (B5113) ac ewch i’r lôn dde Dilynwch yr Arwyddion Twristiaeth Brown i fyny’r bryn at y Sw Fynydd Gymreig (tua ½ milltir)

Porthmadog (70 munud)

Ewch i gyfeiriad Caernarfon, gan fynd heibio pentrefi Tremadog, Penmorfa, Dolbenmaen, Bryncir a Phantglas (A487) Cymerwch yr 2il allanfa yn y gylchfan i Ben-y-groes (arwydd Caernarfon) Cymerwch yr 2il allanfa yn yr ail gylchfan Cymerwch yr ail allanfa yn y drydedd gylchfan, gan ddod i mewn i Bontnewydd (A487) Cymerwch yr 2il allanfa i Ffordd Bont Saint Ewch ymlaen i mewn i Gaernarfon Ewch ymlaen ar hyd A487, gan fynd ymlaen i Fangor Gadael Bangor yn y gylchfan a dilyn A55 (Conwy, Betws-y-coed) Gadael A55 yng nghyffordd 20 yng Nghyfnewidfa Llandrillo-yn-Rhos Wrth y goleuadau traffig trowch i’r dde i Rodfa Brompton (B5115) Yn y gylchfan fechan trowch i’r chwith i Ffordd Conwy (A547); i gyfeiriad Canol y Dref Cymerwch y tro nesaf i’r dde i Ffordd Kings (B5113) ac ewch i’r lôn dde Dilynwch yr Arwyddion Twristiaeth Brown i fyny’r bryn at y Sw Fynydd Gymreig (tua ½ milltir)[:]