Gwybodaeth i Ymwelwyr

Dyma’r lle i ddarganfod popeth am y cyfleusterau sydd ar gael yn y Sw Fynydd Gymreig! Mae’r Sw Fynydd Gymreig 3 munud yn unig mewn car o draffordd A55 – dewch allan yng Nghyffordd 20 yng Nghyfnewidfa Llandrillo-yn-Rhos.

Our interactive animal map Arddangosfa Hedfan Anhygoel: Arddangosiadau hedfan newydd a gwell. Gwelwch ryfeddod ac amrywiaeth ein casgliad ardderchog o adar: o’r macaw mawr llachar hyd at sgiliau hela’r dylluan a’r hebog yn ein harddangosiadau hedfan sy’n cael eu cynnal ddwywaith y dydd. Hafan y Condor yw cartref newydd ysblennydd Condor yr Andes .

Cyflwyniad Tsimpansî: Mae hwn yn newydd! Bydd ein cyflwynydd byw yn cyflwyno aelodau o deulu’r Tsimpansî i ymwelwyr y Sw. Mae’r cyflwyniad unigryw hwn yn caniatáu i ymwelwyr gyfarfod tsimpansïaid a dysgu am eu bywyd yn y gwyllt drwy gyflwyniad clyweledol.

Craig y Morloi Clustiog!: Yn y pwll ardderchog hwn a’r arena weithgareddau cynhelir un o’r arddangosiadau mwyaf cynhyrfus a chyfareddol a welwch byth. Gwyliwch forloi clustiog Califfornia yn deifio ac yn ymdrochi, yn nofio ac yn chwarae ac yn gwneud yr hyn maent yn ei wneud orau – dangos eu hunain!

Amser Chwarae’r Pengwiniaid: Pengwiniaid gwallgof – ar eu gorau! Gwyliwch hwy’n cerdded ac yn wadlo ac yn gwibio drwy’r dŵr