ZOO CLOSURE - 27TH NOVEMBER TO 3RD DECEMBER 2021

News

ZOO CLOSURE - 27TH NOVEMBER TO 3RD DECEMBER 2021

Due to severe storm damage following last night's extremely strong winds, it is with regret that we will have to remain closed for the coming week.

We sincerely apologise for any inconvenience caused, but we hope all of our visitors and Zoo supporters will understand that necessary clean up works need to take place before we open once again.

Please be assured that all of our animals are safe and well and are being cared for by our dedicated team. Our team will be in touch with regards to pre-bookings.

Please keep your eye on our website and social media pages for further updates on our planned reopening next weekend - Saturday 4th December 2021.

We sincerely apologise for any inconvenience caused and we thank you for your understanding.


O ganlyniad i ddifrod storm difrifol yn dilyn y gwyntoedd cryf neithiwr, rydym yn difaru dweud y byddwn yn parhau i fod wedi cau ar gyfer yr wythnos nesaf yma.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster achoswyd yr hyn, ond gobeithiwn bod ein ymwelwyr a'n cefnogwyr yn deallt y bod gwaith tacluso angenrheidiol angen eu gwneud cyn y gallwn ail agor.

Os gwelwch yn dda gadewch i ni eich sicrhau bod ein anifeiliaid yn iawn ac yn ddiogel ac y maent yn cael y gofal gorau posib gan ein tim ymroddgar. Bydd ein tim mewn cysylltiad ynglyn ag unrhyw tocynnau sydd wedi eu harchebu o flaen llaw.

Os gwelwch yn dda cadwch lygaid ar ein gwefan a'n cyfleustrerau cyfryngau cymdeithasol am unrhyw ddiweddariad am ein cynllun i ail agor - Dydd Sadwrn 4ydd Rhagfyr 2021.

Ymddiheurwn eto am unrhyw anghyfleuster achoswyd yr hyn a diolchwn i chi am eich dealltwriaeth.

Website by FutureStudios