ZOO REOPENING - SATURDAY 4TH DECEMBER 2021

News

ZOO REOPENING - SATURDAY 4TH DECEMBER 2021

After a temporary period of closure, due to severe damage following Storm Arwen, we are now delighted to announce our reopening on Saturday 4th December.

Our dedicated team have worked tirelessly to clear up the damage that was caused. Whilst we've been able to clear all the major debris left, there are still some areas that require a little extra time. As a result of this, please note that access to some areas of the Zoo, for example, the lower woodland areas, will be extremely limited.

We sincerely apologise for any inconvenience caused, but we hope all of our visitors and Zoo supporters will understand the need for this.

We look forward to welcoming you back.


Bydd y Sŵ yn ail agor - Dydd Sadwrn 4ydd Rhagfyr 2021

Ar ôl cyfnod cau dros dro, oherwydd difrod difrifol yn dilyn Storm Arwen, rydym nawr yn falch iawn o gyhoeddi ein hailagor ddydd Sadwrn 4ydd Rhagfyr.

Mae ein tîm ymroddedig wedi gweithio'n ddiflino i glirio'r difrod a achoswyd. Er ein bod wedi gallu clirio'r holl falurion mawr sydd ar ôl, mae rhai meysydd sydd angen ychydig o amser ychwanegol o hyd. O ganlyniad i hyn, nodwch y bydd mynediad i rai rhannau o'r Sŵ, er enghraifft, yr ardaloedd coetir isaf, yn gyfyngedig iawn.

Ymddiheurwn yn ddiffuant am unrhyw anghyfleustra a achosir, ond gobeithiwn y bydd pob un o'n hymwelwyr a chefnogwyr y Sŵ yn deall yr angen am hyn.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl.Website by FutureStudios