Profiad Gwaith

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflawni eich profiad gwaith yn Sw Fynydd Cymru darllenwch y wybodaeth isod yn ofalus os gwelwch yn dda. Fel y gallwch ddychmygu mae galw mawr am leoliadau o’r math hyn, ac gan nad oes gennym ni y lle i dderbyn pob cais, darllenwch isod ein meini prawf ar gyfer lleoliad profiad gwaith. Rhain yw:

  • Nid ydym yn derbyn myfyrwyr o dan 16 oed a sydd heb gwblhau eu arholiadau TGAU.
  • Mae’n ofynnol i fyfyrwyr coleg/neu ac ysgol 16 oed a throsodd fod yn gofrestredig ar gwrs galwedigaethol gofal anifeiliaid (neu tebyg).
  • Mae’n ofynnol i Israddedigion fod yn gofrestredig ar gwrs sy’n berthnasol  i rôl gwyddonol/gwarchod/addysg/ymchwilio Sw Fynydd Cymru.
  • Rhaid i bob myfyriwr fod yn hunan-gynhaliol.

Hefyd nodwch:

  • Mae nifer y lleoliadau sydd ar gael yn gyfyngedig ac yn aml wedi eu gordanysgifio.
  • Rhoddir blaenoriaeth i’r myfyrwyr (Prifysgol neu Goleg) ble mae cyflawni profiad gwaith yn ANGENRHEIDIOL fel rhan o’i cwrs.
  • Ar rai adegau yn ystod misoedd y gaeaf (mis Tachwedd i Chwefror yn unig) mae’n bosib y gallwn ni gynnig le i fyfyrwyr sydd yn mynychu chweched dosbarth yn y coleg/ysgol ac yn bwriadu  dilyn gyrfa sy’n berthnasol ag anifeiliaid. Pa fodd bynnag dylai hyn fod am leiafswm o ddwy wythnos olynol ac mae lleoliadau yn hynod o gyfyngedig.

Os ydych chi yn cyrraedd y meini prawf hwn gyrrwch e-bost yn cynnwys y dyddiadau sydd gennych mewn golwg a rhaglen addysg cyfredol i info@welshmountainzoo.org. Nodwch bod yr wythnos canlynol ar gael ar gyfer LLEOLIAD PROFIAD GWAITH: