Tudalen y Ciperiaid

Mae gennym 12 o giperiaid yma yn y Sw Fynydd Gymreig ac maent yn rhoi pob gofal i’n holl anifeiliaid. Mae eu dyletswyddau yn cynnwys:

  • Glanhau ffaldiau a chewyll
  • Darparu gwasarn glân a dŵr ffres
  • Paratoi bwyd a bwydo anifeiliaid
  • Chwilio am arwyddion o anesmwythyd, afiechyd neu anafiadau mewn anifeiliaid
  • Helpu i ofalu am anifeiliaid sy’n wael
  • Sicrhau fod ein hanifeiliaid yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi
  • Sicrhau fod ffaldau yn ddiogel ac yn addas i’r anifeiliaid dan sylw
  • Sicrhau fod yr anifeiliaid mewn cyflwr da, yn gymdeithasol ac yn emosiynol

Unwaith y mis bydd ciper yma yn y Sw yn disgrifio’r hyn y mae wedi bod yn ei wneud gyda’i anifeiliaid, felly cadwch lygad ar agor.