Y Sw yn y Gymuned

Learningn Sessions Form

 

tiger relaxing

Teigr yn ymlacio

Gallai’r Swyddog Addysg ymweld â’ch ysgol yn ystod cyfnodau llai prysur yn ystod y flwyddyn, gan ddod â rhai o greaduriaid lleiaf y Sw atoch chi. Bydd tâl am y gwasanaeth hwn, ond bydd hwn yn cael ei ad-dalu pan fydd eich ysgol yn ymweld â’r Sw. Er mwyn cael mwy o fanylion ffoniwch yr Adran Addysg ar 01492 532938 estyniad 5.